Тендеры

29 декабря 2020 15:48

Avtomobil, maşın və mexanizmlər üçün süzgəclərin satınalınmasına dair bildiriş

Satınalma müqaviləsi imzalanmışdır

29 декабря 2020 15:36

Müxtəlif təyinatlı sürtkü yağlarının satınalınmasına dair bildiriş

Prosedurun davamından imtina edilib

29 декабря 2020 15:32

Metal paltar dolabının satın alınmasına dair bildiriş

Satınalma müqaviləsi imzalanmışdır

29 декабря 2020 11:54

Boyalar, lak və boya məmulatlarının satın alınmasına dair bildiriş

Müvafiq satınalma müqaviləsi imzalanmışdır

29 декабря 2020 9:26

Tikinti sahələri üçün tikinti mallarının tender üsulu ilə satın alınmasına dair bildiriş

Müvafiq satınalma müqaviləsi imzalanmışdır

29 декабря 2020 9:15

Kabel xətləri üçün plastik boru və bağlantıların satınalınmasına dair bildiriş

Müvafiq satınalma müqaviləsi imzalanmışdır

25 декабря 2020 8:53

Mişar daşının satın alınmasına dair bildiriş

Müvafiq satınalma müqaviləsi imzalanmışdır

25 декабря 2020 8:47

Müxtəlif ölçülü kərpic boşluqların satınalınması üzrə tender

Tender 1 lot üzrə keçirilir

23 декабря 2020 8:55

Yaxma və yapışdırıcı malların satın alınmasına dair bildiriş

Müvafiq satınalma müqaviləsi imzalanmışdır

23 декабря 2020 8:42

İstismar sahələri üçün elektrik mallarının tender üsulu ilə satın alınmasına dair bildiriş

Müvafiq satınalma müqaviləsi imzalanmışdır

22 декабря 2020 8:43

Videodivar kompleksinin quraşdırılması işlərinin satınalınması üzrə tender

Tender 1 lot üzrə keçirilir

19 декабря 2020 9:40

Hidroizolyasiya məhsullarının satınalınması üzrə tender

Tender 1 lot üzrə keçirilir

18 декабря 2020 9:30

Abraziv qumun satın alınması üzrə bildiriş

Tenderin vaxtı uzadılıb

17 декабря 2020 9:32

İzolyasiya materiallarının satınalınması üzrə bildiriş

Tenderin vaxtı uzadılıb

15 декабря 2020 11:19

Frezlər, burğular və laqonda daşlarının satınalınması üzrə tender

Tender 1 lot üzrə keçirilir

15 декабря 2020 5:00

Müxtəlif növ metal məmulatlarının satın alınması üzrə bildiriş

Tenderin vaxtı uzadılıb

12 декабря 2020 11:00

Kimyəvi məhsulların satın alınması üzrə tender

Tender 1 lot üzrə keçirilir

10 декабря 2020 8:40

Mismar vuran tapanca üçün mismarların satın alınmasına dair bildiriş

Müvafiq satınalma müqaviləsi imzalanmışdır

04 декабря 2020 14:58

Müxtəlif növ təsərrüfat malların satın alınmasına dair bildiriş

Prosedurun davamından imtina edilib

03 декабря 2020 13:50

Mobil (daşınan) rəflərin və plastik qutuların satın alınması üzrə tender

Tender bir lot üzrə keçirilir

01 декабря 2020 15:33

Ventilyasiya sisteminin quraşdırılması işlərinin satın alınmasına dair bildiriş

Müvafiq satınalma müqaviləsi imzalanmışdır

01 декабря 2020 14:25

Fasadın kompozit dekorotiv material ilə üzlənməsi işlərinin satınalınmasına dair bildiriş

Müvafiq satınalma müqaviləsi imzalanmışdır

01 декабря 2020 14:22

Avtomobil, maşın və mexanizmlər üçün süzgəclərin satınalınmasına dair bildiriş

“10 dekabr 2020-ci il tarixinə keçirilmişdir

01 декабря 2020 14:13

Kondinsioner sisteminin quraşdırılması işlərinin satınalınmasına dair bildiriş

Müvafiq satınalma müqaviləsi imzalanmışdır

01 декабря 2020 14:12

Avtomobil, maşın və mexanizmlər üçün süzgəclərin satınalınmasına dair bildiriş

Əsas şərtlər toplusuna uyğun olmadığı səbəbindən ləğv edilmişdir

01 декабря 2020 14:06

Metal paltar dolabının satın alınmasına dair bildiriş

Tenderin əsas şərtlər toplusuna uyğun olmadığı səbəbindən ləğv edilmişdir