z

Elektromexanika xidməti

Elektromexanika xidməti

Ünvan: AZ 1062, Bakı, Ələsgər Qayıbov küç. 11.
Əsas vəzifəsi: 1966-cı ildən yol, tunel qurğuları və santexnika xidməti nəzdində santexnika distansiyası kimi fəaliyyətə başlayıb. 1969-cu ildə santexnika distansiyası adı ilə yol-tunel qurğuları xidmətindən ayrılaraq ovaxtkı elektromexanika xidmətinin (indiki elektrik təchizatı xidməti) strukturuna daxil edilib. 1975-ci il fevralın 2-dən elektromexanika xidmətinin (indiki elektrik təchizatı xidməti) stukturunda olan eskalator distansiyası santexnika distansiyası ilə birlikdə strukturdan çıxarılaraq müstəqil santexnika xidməti yaradılıb. 1977-ci il mayın 15-dən elektromexanika xidməti adı ilə fəaliyyət göstərir. 2015-ci ildə eskalator, lift və travolatorlara xidmət sahələrinin genişlənməsi nəzərə alınaraq, daha keyfiyyətli xidmətin təşkili məqsədilə, sahə Elektromexanika xidmətindən ayrılaraq, müstəqil sahəyə çevrilib.

Vəzifələri: havanın müəyyən olunmuş normalara uyğun olan əsas parametrlərini saxlamaqla stansiya və yeraltı yolların ventilyasiyası və mikroiqlim şəraitinə nəzarət, təsərrüfat sahələrinin su, istilik enerjisi ilə təmin olunması, qrunt və çirkab sularının yol mənzilləri və tunellərdən kənarlaşdırılması.

Ünvan: AZ 1062, Bakı, Ələsgər Qayıbov küç. 11.
Əsas vəzifəsi: 1966-cı ildən yol, tunel qurğuları və santexnika xidməti nəzdində santexnika distansiyası kimi fəaliyyətə başlayıb. 1969-cu ildə santexnika distansiyası adı ilə yol-tunel qurğuları xidmətindən ayrılaraq ovaxtkı elektromexanika xidmətinin (indiki elektrik təchizatı xidməti) strukturuna daxil edilib. 1975-ci il fevralın 2-dən elektromexanika xidmətinin (indiki elektrik təchizatı xidməti) stukturunda olan eskalator distansiyası santexnika distansiyası ilə birlikdə strukturdan çıxarılaraq müstəqil santexnika xidməti yaradılıb. 1977-ci il mayın 15-dən elektromexanika xidməti adı ilə fəaliyyət göstərir. 2015-ci ildə eskalator, lift və travolatorlara xidmət sahələrinin genişlənməsi nəzərə alınaraq, daha keyfiyyətli xidmətin təşkili məqsədilə, sahə Elektromexanika xidmətindən ayrılaraq, müstəqil sahəyə çevrilib.

Vəzifələri: havanın müəyyən olunmuş normalara uyğun olan əsas parametrlərini saxlamaqla stansiya və yeraltı yolların ventilyasiyası və mikroiqlim şəraitinə nəzarət, təsərrüfat sahələrinin su, istilik enerjisi ilə təmin olunması, qrunt və çirkab sularının yol mənzilləri və tunellərdən kənarlaşdırılması.