z

Hərəkət xidməti

Hərəkət xidməti

Ünvanı: AZ 1010, Bakı, Azadlıq prospekti, 16.
Yaranma tarixi: Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin 06.08.1966-cı il tarixli 444 saylı qərarı.

Xidmətin əsas vəzifələri: Bakı metropoliteninin istismarında əsas struktur vahid olmaqla mövcud xətlərdə və park yollarında qatarların hərəkətinin və manevr işinin, stansiyaların texniki işinin təşkili, metropolitenin mühəndis-texniki qurğularının və avadanlıqlarının istismarı, sərnişin axınının tənzimlənməsi, stansiyaların sanitar-gigiyena qaydalarının tələblərinə uyğun vəziyyətdə saxlanması istiqamətində fəaliyyət göstərir, qatarların hərəkətinin və manevr işinin təhlükəsizliyinə, hərəkət qrafiklərinin yerinə yetirilməsinə, sərnişinlərin təhlükəsizliyinə birbaşa cavabdehlik daşıyır.