z

@tmh_russia hazırda bir qatarın rənglənməsini başa çatdırıb.