z

✅ Metrodan istifadə edərkən təhlükəsizlik qaydalarına riayət etməyi unutmayaq!