z

#31mart1918

#31mart1918

31 MART / 2024 / 10:42

Azərbaycan tarixinə bir çox şanlı səhifələrlə yanaşı, faciələr və müsibətlər də yazılıb. Bu dəhşətli faciələrdən biri də öz amansızlığına və miqyasına görə təkcə Azərbaycan tarixində deyil, bəşər tarixində də ən qanlı faciələrdən biri sayılan 1918-ci ilin 31 mart soyqırımıdır.
#31mart1918