z

Allah bu ayda tutduğunuz orucunuzu və ibadətinizi qəbul etsin!