z

Azərbaycan Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin 60 illik yubileyinə həsr olunur