z

Eskalator xidməti

Eskalator xidməti

Əsas vəzifəsi: eskalator, travolator və liftlərlə sərnişinləri qəzasız və fasiləsiz daşımaq, daşıma təhlükəsizliyinin təmin olunması üzrə tədbirləri həyata keçirmək.
Tarixi: “Bakı Metropoliteni” QSC sədrinin 3 iyun 2016-ci il tarixli əmri ilə yaradıb.
Ünvanı: 
Vəzifələri:
•    Eskalatorların, travolatorların və liftlərin istismar etibarlığının artırılması, avtomatlasşdırılmasının təmin edilməsi, texnoloji proseslərin təkmilləşdirilməsi, yeni texnikanın tətbiqi, müəssisələrin və istehsalat yenilikçilərinin qabaqcıl təcrübəsini yaymaq və istifadə etmək;
•    Eskalatorların, travolatorların və liftlərin keyfiyyətli təmirini həyata keçirmək;
•    Metropolitenin yeni xətlərinin layihələşdirilməsi və tikintisi zamanı müvafiq qurğuların quraşdırılmasına texniki nəzarət etmək;
•    Metropolitenin texniki zonasında (xidməti ərazi hüdudları çərçivəsində) kənar təşkilatların kommunikasiyalarının, bina və qurğularının tikintisi, istismarı üzrə layihə və sxemləri razılaşdırmaq;
•    Qəzaların qarşısının alınmasına yönəldilmiş tədbirləri işləyib hazırlamaq, onların baş vermə səbəblərini təhlil etmək və təhqiqatını aparmaq;
•    Eskalatorların, travolatorların və liftlərin iş cədvəllərinin müvafiq qaydada razılaşdırılması ilə işləyib hazırlamaq.


Elçin İsmayılov 
Xidmət rəisi

Əsas vəzifəsi: eskalator, travolator və liftlərlə sərnişinləri qəzasız və fasiləsiz daşımaq, daşıma təhlükəsizliyinin təmin olunması üzrə tədbirləri həyata keçirmək.
Tarixi: “Bakı Metropoliteni” QSC sədrinin 3 iyun 2016-ci il tarixli əmri ilə yaradıb.
Ünvanı: 
Vəzifələri:
•    Eskalatorların, travolatorların və liftlərin istismar etibarlığının artırılması, avtomatlasşdırılmasının təmin edilməsi, texnoloji proseslərin təkmilləşdirilməsi, yeni texnikanın tətbiqi, müəssisələrin və istehsalat yenilikçilərinin qabaqcıl təcrübəsini yaymaq və istifadə etmək;
•    Eskalatorların, travolatorların və liftlərin keyfiyyətli təmirini həyata keçirmək;
•    Metropolitenin yeni xətlərinin layihələşdirilməsi və tikintisi zamanı müvafiq qurğuların quraşdırılmasına texniki nəzarət etmək;
•    Metropolitenin texniki zonasında (xidməti ərazi hüdudları çərçivəsində) kənar təşkilatların kommunikasiyalarının, bina və qurğularının tikintisi, istismarı üzrə layihə və sxemləri razılaşdırmaq;
•    Qəzaların qarşısının alınmasına yönəldilmiş tədbirləri işləyib hazırlamaq, onların baş vermə səbəblərini təhlil etmək və təhqiqatını aparmaq;
•    Eskalatorların, travolatorların və liftlərin iş cədvəllərinin müvafiq qaydada razılaşdırılması ilə işləyib hazırlamaq.


Elçin İsmayılov 
Xidmət rəisi