z

İnformasiya, kommunikasiya texnologiyaları xidməti

İnformasiya-kommunikasiya texnologiyaları xidməti

İnformasiya-kommunikasiya texnologiyaları xidməti
Əsas vəifəsi: qabaqcıl informasiya texnologiyaları sistemləri ilə təmin olunması üçün təkliflər verməkdən, mövcud informasiya texnologiyaları sistemlərinin tərkib hissələri olan texniki avadanlıqlar və proqram təminatlarının fasiləsiz işini təmin etməkdən ibarətdir.
Tarixi: 2014-cü ildə yaradılan İnformasiya-kommunikasiya texnologiyaları şöbəsinə “Bakı Metropoliteni” QSC sədrinin 1 fevral 2018-ci il tarixli əmri ilə xidmət statusu verilib.
Vəzifələri: 
•    Mövcud informasiya texnologiyaları sistemləri avadanlıqlarının və proqram təminatlarının fasiləsiz işini təmin etmək;
•    İnformasiya texnologiyaları avadanlıqlarının nasazlıqlarının aradan qaldırılması;
•    İnformasiya və elektron texnologiyaları üzrə proqram təminatı ilə təchizat məslələrini həll etmək;
•    Qabaqcıl texnologiyaların tətbiqi ilə bağlı təklif və layihələr vermək;

Stukturu
Dispetçer sistemləri şöbəsi
Texniki dəstək şöbəsi
Videonəzarət sistemləri şöbəsi

İnformasiya-kommunikasiya texnologiyaları xidməti
Əsas vəifəsi: qabaqcıl informasiya texnologiyaları sistemləri ilə təmin olunması üçün təkliflər verməkdən, mövcud informasiya texnologiyaları sistemlərinin tərkib hissələri olan texniki avadanlıqlar və proqram təminatlarının fasiləsiz işini təmin etməkdən ibarətdir.
Tarixi: 2014-cü ildə yaradılan İnformasiya-kommunikasiya texnologiyaları şöbəsinə “Bakı Metropoliteni” QSC sədrinin 1 fevral 2018-ci il tarixli əmri ilə xidmət statusu verilib.
Vəzifələri: 
•    Mövcud informasiya texnologiyaları sistemləri avadanlıqlarının və proqram təminatlarının fasiləsiz işini təmin etmək;
•    İnformasiya texnologiyaları avadanlıqlarının nasazlıqlarının aradan qaldırılması;
•    İnformasiya və elektron texnologiyaları üzrə proqram təminatı ilə təchizat məslələrini həll etmək;
•    Qabaqcıl texnologiyaların tətbiqi ilə bağlı təklif və layihələr vermək;

Stukturu
Dispetçer sistemləri şöbəsi
Texniki dəstək şöbəsi
Videonəzarət sistemləri şöbəsi