z

Eskalatordan istifadə qaydaları

Eskalatordan istifadə qaydaları

  • 3. Eskalatordan istifadə edərkən sərnişinlər aşağıdakı qaydalara əməl etməlidirlər:
  • 3.1. Üzü hərəkət istiqamətində sağ tərəfdə dayanmalı və sürahidən tutmalı, ötüb keçmək lazım gəldikdə soldan keçməli;
  • 3.2. Pillələri məhdudiyyət xəttini keçməməli, pillələrdə əyləşməməli;
  • 3.3. Hərəkətsiz hissələrə toxunmamalı, söykənməməli və ya əl yükünü söykəməməli;
  • 3.4. Körpələri qucaqda saxlamalı, uşaqların əlindən tutmalı;
  • 3.5. Minmə və enmə zamanı çanta-arabacıqları qaldırmalı;
  • 3.6. Öz-özünə hərəkətə gəlməməsi və ya aşmaması üçün əl yükünü nəzarətdə saxlamalı;
  • 3.7. Eskalatordan düşərkən ləngiməməli.