z

Yeddinci "Vaqon guşə"- mühəndis texniki qurğular

Yeddinci "Vaqon guşə"- mühəndis texniki qurğular

13 IYUN / 2022 / 14:09

Mühəndis-texniki qurğular metropolitenin fəaliyyətinin tənzimlənməsində mühüm sahələrdəndir. Ventilyasiya, isitmə-soyutma, su təchizatı sistemləri, müxtəlif təyinatlı suvurma qurğularının fəaliyyətini əks etdirən vəsaitlər bu sahənin özəlliklərini daha əyani şəkildə müdavimlərə çatdıracaq. Eyni zamanda burada yaxın gələcəkdə metropolitendə tətbiqi nəzərdə tutulmuş qabaqcıl sistem və texnologiyalar barədə geniş texniki məlumatlar stendi proqressiv düşüncənin məhsulu kimi dəyərləndirilir. Havalandırma, nasos, su təchizatı kimi sistemlərin dünəni və bu günü, avadanlıqların müqayisəli təhlili üzərində qurulmuş tədris prosesi bu sahədə də ixtisaslaşmış, günün tələbləri ilə ayaqlaşa bilən kadrların hazırlanmasını  təmin edəcəkdir.