z

"Nizami"

 • Açıldığı tarix:

  31 dekabr 1976-cı il

 • Xətt:

  Yaşıl

 • Yollarının uzunluğu:

  100 m

 • Ünvanı:

  Zərgərpalan küçəsi

 • Memarlar:

  Mikayıl Useynov, Mikayıl Abdullayev

"Nizami"stansiyası

Dahi Azərbaycan mütəfəkkiri, şairi, filosofu şeyx Nizami Gəncəvinin şərəfinə adlandırılmış stansiyanın daxili hissəsinin tərtibatında milli memarlığın ən yaxşı nümunələrindən istifadə olunub. Bakı metropoliteninin ən gözəl və incə memarlıq üslubunda işlənmiş stansiyası hesab olunur. Birgirişli stansiyanın platformasının orta zalının dərinliyində Nizami Gəncəvinin portreti günəş şüaları fonunda mozaik pannoda əks olunub. Yan pilon divarlarını Nizaminin əsərlərindəki mövzular əsasında işlənmiş seçmə pannolar bəzəyir. Orta zaldan yollara şəbəkələrin arxasından keçidlər işıqlandırılırdı.
Şairin ölməz “Xəmsə”sinin motivləri əsasında 18 pannoda "Daranın ölümü", "Nüşabə və İsgəndər", "Yeddi alim", "İsgəndər və çoban", "Nəqqaş Mani", "Fitnə", "Bəhramın hünəri", "Bəhram və əjdaha", "Simnarın faciəsi", "Bayquşların söhbəti", "Kərpickəsən kişinin nağılı", "Sultan Səncər və qarı", "Xosrov və Şirin", "Fərhad Bisitun dağında" ,"Fərhad və Şirin", "Leyli və Məcnun", "Məcnunun atası", "Leylinin qəbri üstündə" səhnələri yer alır.
2016-cı ildə stansiyanın pannoları memarlıq tərtibatına xələl gətirmədən yenidən işlənib, korroziyaya uğramış ağır bucaqlıqlar ağ plastik bucaqlıqlarla əvəz edilib. Hər iki yol divarında mərmər üzlük tam dəyişdirilərək yenilənib.
Orta zalda işıqlanma konstruksiyası uğurla həll edilib və memarlıq üslubu ilə ahəngdarlıq təşkil edir. Stansiya yoluna hər pilon keçidi üzərində tavana bərkidilmiş yarımdairəvi qızılı 9 çilçırağının hər birində 5 lampalı 10 cərgə var. Bu şəbəkələrdən “süzülən” işıq şüaları sanki stansiyanı nağıllar dünyasına aparan bir aləmə çevirir.
Yuxarı vestibülün fasadında platforma pilonlarında istifadə olunmuş şəbəkələr vitraj şüşələrinin üzərini qismən örtür.
Stansiyanın vestibülünün giriş-çıxış binası özü də sanki rəmziləşib. Yolun əks tərəfindən ona nəzər saldıqda, arxada məscid minbəri və qızılı günbəz boylanır. Bu, Bakı metrosunun müsəlman Şərqində ilk yeraltı şəhər dəmir yol nəqliyyatı olması ilə həmahəng səslənir.
Dərin özüllü stansiyada üç eskalator qoyulub.
Stansiyaya daxil olan qatarlarda Nizami Gəncəvinin “Sənsiz” qəzəlinə Üzeyir Hacıbəylinin bəstələdiyi romansdan fraqment səslənir.