z

Yol xidməti

Yol xidməti

Əsas məqsədi: yol, təmas relsi və yol qurğularının istismarı ilə bağlı təmir işlərinin aparılması.
Tarixi: Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin 1966-cı il 16 avqust tarixli 444 saylı qərarı ilə təsisi edilib.
Əsas vəzifələri:
•    Yol təsərrüfatında cari, orta və əsaslı təmir işlərinin icrasını təmin etmək
•    Qatarların fasiləsiz və təhlükəsiz hərəkətinin təmin edilməsi üçün yol, təmas relsi və yol qurğularının sistematik olaraq saz vəziyyətdə olmasını təmin etmək, dəyişikliklərin analizini aparmaq və onların vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün tədbirləri işləyib hazırlamaq və həyata keçimək.
•    Yol qurğularına xidmət vaxtı istehsal proseslərinin meanizmləşdirilməsi və avtomatlaşdırılması sahəsində yeni texnikanın tətbiqini təmin etmək
•    Texnoloji proseslərin,texniki şərtlərin və normaların cari, orta və əsaslı təmir üzrə tərtibat və qaydalarının işlənib hazırlannasını həyata keçirmək
•    Yeni xətlərin inşasında inşaat işlərin aparılmasına texniki nəzarət etmək, istismar xərclərinin daxili imkanları və əmək məhsuldarlığının artırılması hesabına sərnişin daşınmasının maya dəyərinin azaldılmasını təmin etmək
•    Material-texniki vasitələrin saxlanmasını və xidmət obyektlərinin yanğın təhlükəsizliyinin təmin etmək
•    Yol təsərrüfatında görülən işlər üçün vahid qiymətlərin,smeta sənədlərinin işlənilib hazırlanması işində iştirak etmək
•    Xidmətin bütün fəaliyyət növləri üzrə illik, rüblük və aylıq planların işlənib hazırlanmasını təmin etmək
•    Xidmətin daim işçi kadrlarla komplektləşdirilməsi və onların ixtisas dərəcələrinin artırılması barədə QSC rəhbərliyinə təkliflə müraciət etmək, fəhlə və qulluqçulara mədəni-məişət şəraitinin yaradılması, əməyin mühafizəsinə, təhlükəsizlik texnikasına, istehsal sanitariyasına dair qayda və təlimatların yerinə yetirilməsinə nəzarət edilməsi, zədələrdən müdafiə üzrə tədbirlərin işlənib hazırlanmasını təmin etmək.
•    Əmək və istehsal intizamının möhkəmləndirilməsini və digər məsələlərin həllinə yönələn kompleks tədbirlərin həyata keçirilməsini təmin etmək.
•    QSC rəhbərliyinin göstərişinə əsasən xidmətin istifadəsində olan yol təsərrüfatına aid tikililərdə cari təmir işlərinin aparılmasını həyata keçirmək.
 

Yol xidməti
Əsas məqsədi: yol, təmas relsi və yol qurğularının istismarı ilə bağlı təmir işlərinin aparılması.
Tarixi: Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin 1966-cı il 16 avqust tarixli 444 saylı qərarı ilə təsisi edilib.
Əsas vəzifələri:
•    Yol təsərrüfatında cari, orta və əsaslı təmir işlərinin icrasını təmin etmək
•    Qatarların fasiləsiz və təhlükəsiz hərəkətinin təmin edilməsi üçün yol, təmas relsi və yol qurğularının sistematik olaraq saz vəziyyətdə olmasını təmin etmək, dəyişikliklərin analizini aparmaq və onların vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün tədbirləri işləyib hazırlamaq və həyata keçimək.
•    Yol qurğularına xidmət vaxtı istehsal proseslərinin meanizmləşdirilməsi və avtomatlaşdırılması sahəsində yeni texnikanın tətbiqini təmin etmək
•    Texnoloji proseslərin,texniki şərtlərin və normaların cari, orta və əsaslı təmir üzrə tərtibat və qaydalarının işlənib hazırlannasını həyata keçirmək
•    Yeni xətlərin inşasında inşaat işlərin aparılmasına texniki nəzarət etmək, istismar xərclərinin daxili imkanları və əmək məhsuldarlığının artırılması hesabına sərnişin daşınmasının maya dəyərinin azaldılmasını təmin etmək
•    Material-texniki vasitələrin saxlanmasını və xidmət obyektlərinin yanğın təhlükəsizliyinin təmin etmək
•    Yol təsərrüfatında görülən işlər üçün vahid qiymətlərin,smeta sənədlərinin işlənilib hazırlanması işində iştirak etmək
•    Xidmətin bütün fəaliyyət növləri üzrə illik, rüblük və aylıq planların işlənib hazırlanmasını təmin etmək
•    Xidmətin daim işçi kadrlarla komplektləşdirilməsi və onların ixtisas dərəcələrinin artırılması barədə QSC rəhbərliyinə təkliflə müraciət etmək, fəhlə və qulluqçulara mədəni-məişət şəraitinin yaradılması, əməyin mühafizəsinə, təhlükəsizlik texnikasına, istehsal sanitariyasına dair qayda və təlimatların yerinə yetirilməsinə nəzarət edilməsi, zədələrdən müdafiə üzrə tədbirlərin işlənib hazırlanmasını təmin etmək.
•    Əmək və istehsal intizamının möhkəmləndirilməsini və digər məsələlərin həllinə yönələn kompleks tədbirlərin həyata keçirilməsini təmin etmək.
•    QSC rəhbərliyinin göstərişinə əsasən xidmətin istifadəsində olan yol təsərrüfatına aid tikililərdə cari təmir işlərinin aparılmasını həyata keçirmək.